Финансы студентам

Захист дипломної роботи

Процедура захисту дипломної роботи „може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес” [17].

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, яка створюється як єдина для всіх форм навчання (денної (стаціонарної), заочної (дистанційної) та екстернату), організовується щорічно і діє протягом календарного року.

До складу державної екзаменаційної комісії входять: голова комісії (з числа вчених або провідних спеціалістів виробництва) і члени комісії, а саме: „ректор (директор) вищого навчального закладу або проректор (заступник директора) з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник (завідувач відділення або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр (відділень), провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів” [17].

Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії, графік робіт затверджується ректором (директором) вищого навчального закладу і доводиться до загального відома не пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії.

Засідання державної екзаменаційної комісії проводяться по графіку у терміни, передбачені навчальним планом (освітньо-професійною програмою підготовки магістра) вищого навчального закладу.

Засідання державної екзаменаційної комісії проводяться державною мовою. Захист дипломної роботи має проводитися в обстановці дотримання наукової етики, високої вимогливості, принциповості і повинен мати характер наукової дискусії.

Процедура проведення захисту детально регламентована Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, яке поширюється на всі навчальні заклади України незалежно від їх форми власності і підпорядкування.

Порядок проведення відкритого засідання державної екзаменаційної комісії такий.

Засідання державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт веде головуючий або його заступник (при відсутності головуючого). При відсутності голови державної екзаменаційної комісії і його заступника одночасно засідання не проводитиметься. Чисельність присутніх членів державної екзаменаційної комісії повинна бути не менше половини її складу.

Засідання відкриває голова державної екзаменаційної комісії повідомленням про наявність кворуму та оголошенням порядку денного. Оголошуються дані з дипломної роботи, що розглядається (ПІПБ дипломника, тема роботи, оцінка наукового керівника й рецензента, наявність публікацій та довідки або акту про впровадження результатів дослідження).

Приклад.

Головуючий - Шановні колеги! На засіданні державної екзаменаційної комісії для захисту магістерських дипломних робіт в Донецькому економіко-гуманітарному інституті маємо необхідний кворум. Пропоную вважати засідання відкритим.

Перш, ніж оголосити порядок денний, повідомляю, у зв’язку з тим, що ряд магістерських дипломних робіт підготовлено російською мовою і студенти-дипломники звернулися з проханням проводити захист російською мовою, тому захист відбудеться російською мовою.

Вашій увазі пропонується такий порядок денний:

1. Захист такої-то кількості (5-6) магістерських дипломних робіт. Чи є заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає. Порядок денний приймається одноголосно.

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для оголошення про подані слухачем магістратури (ПІПБ) документи та про їхню відповідність встановленим вимогам надається секретарю державної екзаменаційної комісії.

Секретар – констатує факт наявності всіх необхідних матеріалів та документів й їх відповідності встановленим вимогам. Зачитуються також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи - друковані статті за темою роботи, документи, які вказують на практичне застосування роботи.

Далі Головуючий має звернутися до присутніх: „Чи є питання до секретаря державної екзаменаційної комісії щодо документів дипломника?”

Після відповідей на питання, якщо вони були, головуючий надає слово для оголошення основних положень дипломної роботи студенту-дипломнику. Приклад доповіді до дипломної роботи наведено.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки