Финансы студентам

ВВП

ВВП - валовий внутрішній продукт (англ. Gross Domestic Product) - економічний показник, який виражає сукупну вартість товарів і послуг, що створены усередині країни протягом певного періоду часу (зазвичай за рік). ВВП - це додана вартість усього об'єму товарів і послуг в усіх сферах економіки країни незалежно від національної приналежності підприємств, розташованих на території цієї країни.

Финансовая система, структура финансовой системы государства

Финансовая система – это организация денежных отношений между  субъектами процесса воспроизводства по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.  докладніше>>

Функции финансов как экономической категории

Сущность финансов как экономической категории раскрывается в их функциях. На уровне государства финансы выполняют две основные функции. Необходимость функции финансового контроля обусловлена… докладніше>>

Социально экономическая сущность финансов

Социально экономическая сущность финансов  заключается, прежде всего, в обеспечении регулярного товарно-денежного обращения и удовлетворении потребности в финансовых ресурсах. Финансы – это продукт экономического развития общества, который формировался… докладніше>>

Державні фінанси

Сутність державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Методами акумулювання фінансових ресурсів держави. Державні доходи і видатки бюджетів. Державне фінансування інвестицій. Управління державними фінансами. Грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП. докладніше>>