Финансы студентам

Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств

У статті проаналізовано вплив мікро- і макросередовища на виробничу діяльність підприємств; визначено нормативно-законодавчу базу з приводу захисту виробничої діяльності підприємств в Україні та у світі; проаналізовано пропозиції вітчизняних науковців та запропоновано методи захисту виробничої діяльності підприємств від негативного впливу зовнішнього середовища, які базуються на позитивному зарубіжному досвіді.

Постановка проблеми. Виробнича діяльність підприємств перебуває під впливом складових елементів зовнішнього середовища, яке в економічній літературі прийнято розділяти на мікросередовище, до складу якого входять усі суб'єкти ринкових відносин (клієнти, конкуренти, постачальники, посередники і контактні аудиторії), які виявляють цікавість до підприємства і чинять вплив на його діяльність, і макросередовище, представлене сукупністю факторів (економічні, соціально-культурні і демографічні, природно-географічні та екологічні, науково-технологічні, політико-правові і міжнародні), що впливають на функціонування підприємства [6, с. 147].

Проблематика впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств і, як наслідок, постійного існування негативних факторів, пов’язаних із функціонуванням у ринковому оточенні, є і надалі буде дуже актуальною, бо ефективність функціонування підприємств в умовах економічної кризи, конкуренції (не завжди добросовісної), корумпованості владних структур та інших проявів складових елементів зовнішнього середовища, які дестабілізують нормальну виробничу діяльність, багато в чому залежить від постійного моніторингу існуючих способів захисту та безперервного пошуку шляхів удосконалення системи заходів щодо запобігання негативним явищам, процесам чи діям. З огляду на це, дуже важливо, особливо в період фінансово-економічної кризи, яка підірвала економіку багатьох підприємств у різних країнах світу, на реальних прикладах простежити, як дія деяких складових елементів зовнішнього середовища вітчизняних підприємств відбивається на результатах їх виробничої діяльності, й окреслити пріоритети для України в напрямку мінімізації, запобігання чи повного усунення загроз із боку динамічного зовнішнього середовища підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях вітчизняних учених та фахівців запропоновано шляхи захисту підприємств від негативного впливу на їх діяльність деяких елементів зовнішнього середовища. Так, для захисту українських виробників від зарубіжної конкуренції М.М. Дятлова [7, с. 61] пропонує державі провести аналіз відповідності вітчизняних нормативних документів міжнародним і європейським стандартам; використовувати стандарти Європейського Союзу при розробці нормативно-правових документів; активізувати участь суб’єктів господарювання у процесах стандартизації. М. О. Живко і Х.З. Босак [8, с. 69] рекомендують підприємствам для боротьби з конкурентами виробляти таку продукцію, яка матиме обґрунтовану позитивну перспективу щодо попиту на неї. Для попередження негативних наслідків взаємодії підприємства з посередниками О.М. Трубей [19, с. 147] рекомендує суб’єкту господарювання оцінити доцільність співпраці з посередниками за методикою визначення оцінки ефективності комерційних угод із закупівлі товарів. О.В. Ареф’єва та Т.Б. Кузенко [1, с. 102-103] радять суб’єктам господарювання для забезпечення їх фінансової безпеки періодично здійснювати аналіз негативних фінансових наслідків для підприємства, ринку цінних паперів та інвестиційних проектів.

Завдання даного наукового дослідження полягає в тому, щоб за наявності великої кількості публікацій з заявленої тематики шляхом узагальнення досвіду вчених та фахівців, розробити науково-практичні напрями його реформування з важелями обмеження негативного впливу факторів даного середовища на виробничу діяльність підприємств і недопущення скорочення числа суб’єктів господарювання в Україні.

Невирішені частини проблеми. Джерелом постійної загрози нормальній діяльності підприємства може виступати його зовнішнє середовище. Аналіз дії факторів зовнішнього середовища, здатних суттєвим чином вплинути на виробничу діяльність підприємств, проведений у працях учених-економістів і фахівців, показав, що існує необхідність пошуку нових форм забезпечення стабільності та стійкого розвитку підприємств, які б відповідали існуючим українським реаліям і одночасно враховували кращій зарубіжний досвід.

Мета статті полягає в розробці пропозицій щодо захисту виробничої діяльності вітчизняних підприємств від негативного впливу складових елементів зовнішнього середовища, базуючись на результатах аналізу, узагальненні і доопрацюванні вже існуючих рекомендацій й на позитивному зарубіжному досвіді з цього приводу.

Предметом розгляду є вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємства, а об’єктом дослідження – організаційні, матеріально-технічні, соціально-правові й фінансово-економічні елементи зовнішнього середовища підприємства.

Джерело

Дзюба С.Г., Ткач Ю. Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств // Вісник Донецького університету економіки та права: Збірник наукових праць. – 2012. – № 2. – С. 62-70.

Цікава інформація,особливо

Цікава інформація,особливо актуальна для забезпечення нормального функціонування підприємств України

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки