Финансы студентам

Вибір теми дипломної роботи

Тематика магістерських дипломних робіт розробляється випускаючою кафедрою «Міжнародна економіка». Основу тематики повинні складати завдання підприємств (організацій) різних галузей, секторів економіки, що здійснюють міжнародні економічні відносини (зовнішньоекономічну діяльність). Тематика повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану світової економічної ситуації та перспективам її розвитку. Загальний перелік тем дипломних робіт щорічно оновлюється та повідомляється студентам. Тематика дипломних робіт розглядається й затверджується на засіданні кафедри тільки тоді, коли встановлена актуальність, наукова значущість, наявність умов для виконання роботи у встановлений термін, забезпечено належне наукове керівництво.

Тема повинна відповідати навчальній програмі таких курсів: „Аудит у зарубіжних країнах”, „Банківські операції”, „Бюджетна система”, „Інформаційні системи і технології у фінансах”, „Менеджмент персоналу”, “Міжнародна економіка”, „Міжнародна економічна діяльність України”, „Міжнародна економічна статистика”, „Міжнародна торгівля”, “Міжнародне економічне право”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, “Міжнародні організації”, “Міжнародні стратегії економічного розвитку”, “Логістика зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародні інвестиції”, „Облік у зарубіжних країнах”, „Податкова система”, „Стратегічне управління”, „Страхові послуги”, „Транснаціональні корпорації”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”, „Фінансовий аналіз”, „Фінансове право”, „Фінансовий ринок”, „Фінансовий менеджмент”, “Інформаційні системи в міжнародному бізнесі”, „Економіка зарубіжних країн”.

Тема дипломної роботи повинна бути тісно пов'язана з навчальним планом вищого навчального закладу і з планом наукових досліджень кафедри, спрямована на вивчення шляхів найбільш ефективного розвитку та оптимізації діяльності національних підприємств з урахуванням тенденцій, що діють та прогнозуються на світових ринках. Теми повинні бути актуальними, практично значущими й відповідати профілю вищого навчального закладу і спеціальності.

Актуальність теми визначається тим, наскільки вона відповідає задачам, поставленим перед економічною наукою в сучасних умовах розвитку різноманітних форм міжнародного співробітництва та глобалізації економіки.

Особливо актуальними слід вважати теми, спрямовані на вивчення світового досвіду в застосуванні сучасних засобів ведення та розвитку міжнародного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності суб’єктів української економіки на світовій арені, а також на вивчення можливостей використання досвіду економічно розвинутих країн в умовах економічної ситуації, що склалася в України.

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи. При виборі теми студент повинен враховувати свій науковий і практичний інтерес до тієї або іншої проблеми, характер майбутньої роботи, рекомендації та побажання підприємства. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. Таким чином, „розрізняють три різновиди тем: теми як результат розвитку проблем, над якими працює даний науковий колектив; ініціативні теми; замовлені теми” [135, c.20].

У випадку, коли слухач магістратури ініціює дипломну роботу за темою, не передбаченою тематикою випускаючої кафедри, водночас з заявою на виконання цієї теми він має представити достатні обґрунтування доцільності її розробки (в письмовому вигляді у вільній формі).

„Замовлена” тема може бути затверджена для виконання при наявності відповідного листа від підприємства, установи, організації за підписом першого керівника (у вільній формі з обґрунтуванням її необхідності для замовника).

Основними критеріями обрання теми повинні бути актуальність, наявність теоретичної бази, можливість виконання її на кафедрі і доступ до потрібної інформації на підприємстві, відповідність теми обраній спеціальності, можливість впровадження результатів дослідження.

Теми дипломних робіт доцільно видавати студентам до початку практики – з метою більш глибокого вивчення питань з обраної теми, підбору статистичних даних, накопичення фактичного цифрового матеріалу з досліджуваної проблеми. Рекомендується використовувати також матеріали рефератів і курсових робіт, що виконувались протягом навчання.

Назва теми повинна бути лаконічною (до 6 слів), точно відповідати змісту дипломної роботи і спеціальності „Міжнародна економіка”. Ключовими словами в назві теми повинні бути ті, що вказують на мету, об’єкт і предмет дослідження.

Зразковий перелік тем димломних робіт магістрів

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки