Финансы студентам

Рецензія на дипломну роботу

Склад зовнішніх рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри. Список передається державній комісії перед початком захисту дипломних робіт.

При підготовці рецензії на виконану дипломну роботу магістра зі спеціальності “Міжнародна економіка” рецензентам слід мати на увазі, що дипломна (кваліфікаційна) робота є заключним етапом підготовки майбутнього магістра й підставою для видачі відповідного диплому. Зміст дипломної роботи має виявити рівень загальнотеоретичної та спеціальної підготовки слухача магістратури до профілю майбутньої роботи, його здатності та вміння використовувати теоретичні знання, отримані у вищому навчальному закладі, до рішення практичних завдань з відповідної спеціальності.

Рецензії має передувати уважний розгляд усіх розділів дипломної роботи, включаючи наведений у ній цифровий матеріал і розрахунки, виявлення переваг і недоліків дипломної роботи в частині теоретичних положень і в практичному відношенні, а також у частині оформлення. Текст рецензії має бути написано розбірливим почерком на відповідному бланку (дод.Х).

У тексті рецензії рекомендується уникати загальних фраз. Наприклад, таких як, “студент виконав велику роботу, справився зі складним завданням, зробив ряд цінних пропозицій”.

Рецензію рекомендується складати в такій послідовності:

а) заголовок із зазначенням: теми дипломної роботи, факультету, прізвища, ім'я, по батькові студента, номера групи;

б) актуальність теми дипломної роботи;

в) підприємство, на матеріалах якого написана дипломна робота;

г) характеристика виконаної дипломної роботи;

д) загальний огляд змісту дипломної роботи, при цьому рецензент оцінює кожну частину дипломної роботи;

е) найбільш цікаві місця дипломної роботи, в яких проявилася самостійність студента, його рівень теоретичної і практичної підготовки, ерудиція, економічне мислення, знання літератури;

ж) пропозиції студента, що випливають із виконаної ним дипломної роботи і мають практичну значущість взагалі або тільки для конкретного підприємства (організації, установи);

з) недоліки, допущені студентом у дипломній роботі;

и) загальна оцінка дипломної роботи та її відповідність вимогам до осіб, що одержують диплом про вищу економічну освіту за фахом 8.050103 «Міжнародна економіка»;

к) оцінка за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) яку, на думку рецензента, заслуговує дипломна робота;

л) прізвище, ім'я, по батькові рецензента, посада, в якому підприємстві або установі працює, підпис;

м) дата.

Загальна оцінка дипломної роботи повинна логічно випливати зі змісту рецензії.

Загальний обсяг рецензії не лімітується. Проте рекомендується утримуватися як від надмірно коротких, так і від дуже докладних рецензій, від переказу роботи або викладу подробиць, що не мають істотного значення для його загальної оцінки з погляду відповідності вимогам, пред'явленим до осіб, що претендують на одержання диплома про вищу економічну освіту. У додатку наведено форму рецензії фахівця відповідної кваліфікації на магістерську дипломну роботу.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки