Финансы студентам

Підготовка до захисту дипломної роботи. Відгук наукового керівника

Дипломник може вважати свою роботу виконаною, коли її кінцевий варіант відповідає наступним умовам: робота містить достовірний фактичний цифровий матеріал, всі висновки достатньо обґрунтовані, робота має елементи новизни, розроблені рекомендації були впроваджені, визначена розрахункова економічна ефективність від впровадження результатів дослідження.

Повністю оформлену дипломну роботу слухач магістратури представляє для отримання відгуку науковому керівнику. Текст відгуку має бути написаний за таким планом:

а) заголовок із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові студента, номер групи, тема дипломної роботи;

б) актуальність теми;

в) короткий критичний огляд змісту окремих частин дипломної роботи з виділенням найбільш важливих і значущих місць, у яких проявилася самостійність студента, його рівень теоретичної та практичної підготовки, ерудиція, економічне мислення, знання літератури;

г) значущість висновків і практичних рекомендацій студента, основних результатів дослідження;

д) своєчасність виконання робочого плану-графіку;

е) відповідність дипломної роботи виданому завданню;

ж) рівень розкриття плану дипломної роботи;

з) коротка атестація автора дипломної роботи як фахівця, що претендує на диплом про вищу економічну освіту за фахом 8.050103 «Міжнародна економіка»;

и) недоліки, допущені студентом у дипломній роботі;

к) загальна оцінка дипломної роботи;

л) прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника, підпис, дата.

Загальний обсяг відгуку на дипломну роботу - 1-2 сторінки. У додатку наведена форма відгуку про магістерську дипломну роботу наукового керівника. Бланк відгуку має бути надрукований на комп'ютері, а текст - написаний розбірливим почерком.

Якщо відгук наукового керівника негативний, дипломна робота знімається з плану захисту

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки