Финансы студентам

оцінка

Критерії оцінки виконуваних робіт : поточних і модульних контрольних робіт, рефератів, курсових і дипломних робіт з дисциплін "Фінанси" і "Фінанси підприємств".

Критерії оцінкиї дипломної роботи

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту дипломної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відгуку наукового керівника й довідці або акті про впровадження на підприємстві результатів дослідження, доповіді й відповідях студента в процесі захисту. докладніше>>

Оцінка дипломної роботи

Дипломна робота оцінюється науковим керівником і рецензентами з оцінкою «відмінно», якщо в ній: докладніше>>

Курсовая работа по дисциплине «Финансы предприятия»

Курсовая работа является результатом изучения студентом дисциплин "Финансы" и "Финансы предприятий", а также практического применения полученных знаний в процессе прохождения финансово-экономической практики на предприятии. докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №2 по дисциплине "Финансы"

Критерии оценки модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы», структура и шкала итоговой оценки результатов письменной контрольной работы докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №1 по дисциплине «Финансы предприятий»

Структура письменной контрольной работы по результатам изучения модуля №1 по дисциплине «Финансы предприятий», критерии ее оценки, итоговая шкала оценки работы. докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы предприятий»

Структура и критерии оценки модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы предприятий». Шкала итоговой оценки. докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №1 по дисциплине "Финансы"

Оценка модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы»: структура работы, критерии оценки, итоговая шкала оценки результатов письменной контрольной работы. докладніше>>