Финансы студентам

маркетинг

Маркетинг (від англ. marketing - торгівля на ринку) - це процес управління попитом і пропозицією, що включає вивчення і формування попиту, з метою розробки і впровадження максимально ефективної стратегії і тактики просування товару (послуги) на ринку.

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Складовими зовнішнього середовища підприємства є три групи елементів, а саме: фінансово-економічні, соціально-правові, організаційні та матеріально-технічні елементи докладніше>>

Результати дослідження впливу зовнішнього середовища

Основні результати дослідження. Аналіз показав, що на виробничу діяльність підприємств впливає ціла низка факторів зовнішнього середовища докладніше>>

Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств

У статті проаналізовано вплив мікро- і макросередовища на виробничу діяльність підприємств; визначено нормативно-законодавчу базу з приводу захисту виробничої діяльності докладніше>>

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: висновки

Розглянувши загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, її структурні елементи можна зробити наступні висновки докладніше>>

Фактори макросередовища підприємства

Фактори макросередовища підприємства – це неконтрольовані підприємством фактори, які формуються під дією економічних, соціально-культурних, природно-географічних, докладніше>>

Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств

Надано загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, розглянуто її елементи. Охарактеризовано суб'єктів ринкових відносин докладніше>>

Формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия

Формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия

Основные компоненты механизма формирования стратегии повышения качества труда персонала предприятия. На схеме представлена модель формирования стратегии докладніше>>

Facebook становится основной торговой площадкой для розничной торговли

Facebook становится основной торговой площадкой для розничной торговли

Небольшое семейное предприятие по производству детской одежды Lolly Wolly Doodle (LWD) стало лидером розничных продаж на Facebook. Lolly Wolly Doodle стало пионером в переносе процесса торговли в социальную сеть. докладніше>>

Финансовый менеджмент в условиях глобализации

Наиболее динамично технология финансового менеджмента развивается в частных фирмах, работающих в сфере торговли, а также в промышленных концернах и корпорациях. Система управления финансами включает… докладніше>>