Финансы студентам

Літературні джерела для виконання дипломної роботи

Початковим етапом роботи над магістерською дипломною роботою є знайомство з освітленням обраної теми в наукових літературних джерелах.

Під час обрання теми роботи та її можливої конкретизації слухач магістратури повинен добре зрозуміти сутність проблеми, зважити рівень висвітлення її в літературі, можливості використання необхідних літературних джерел та інших матеріалів. Йому необхідно розуміти, які планові, нормативні, фактичні звітні, аналітичні матеріали підприємства чи установи він зможе використати в процесі підготовки магістерської дипломної роботи, які спостереження, розрахунки йому потрібно буде виконати.

Здійснюючи підбір літератури, бажано відразу робити її бібліографічний опис на окремих картках або аркушах, що дозволить далі легше поповнювати «банк» літературних джерел і швидше орієнтуватися в них. В картки рекомендується вносити повні вихідні дані літературного джерела: прізвище й ініціали автора, заголовок роботи, місце і рік видання, видавництво, кількість сторінок, а для статті - назву збірника або періодичного видання, рік, номер. Корисні на картці й додаткові дані: зауваження про цінність і важливість даного матеріалу, стислий зміст, бібліотечний шифр.

На цьому етапі також складається план викладу дипломної роботи (структура викладу).

При підборі монографій і збірників студентам допоможуть статистичний і алфавітний каталоги (в дод.П наведено перелік рекомендованої для вивчення літератури з проблематики міжнародної економіки), бесіди з викладачами, лекції. Крім того, слід враховувати, що актуальна інформація з економічних проблем міститься в періодичних виданнях. Найбільшу увагу слід звернути на такі періодичні видання:

а) журнали: „Бізнес”, „Фінанси України”, «Економіка України», «Вопросы экономики», „Информация и бизнес”, „Логистика”, „Маркетинг в России и за рубежом”, „Менеджмент в России и за рубежом”, «Мировая экономика и международные отношения», «Российский экономический журнал», „Современная Европа”, „Управление риском”, „Экономика и управление в зарубежных странах”, „Мировая экономика”, ”Экономика и математические методы”, „Экономист”, „Эксперт”, „The Economist»;

б) газети: «Економіка і життя», «Негоціант», «Праця і зарплата», «Урядовий кур'єр».

Цифровий матеріал можна знайти в статистичних збірниках, у тому числі Донецького обласного статистичного управління, та в інших довідкових і рефератних виданнях.

На цьому етапі слухач магістратури повинен обов’язково звертатися за консультацією до наукового керівника.

Водночас має відбуватися процес складання попередньої бібліографії, визначення проблематики, мети й задач, розробки робочої гіпотези, уточнення предмету дослідження, визначення методики й порядку його виконання, а також має відбуватися складання робочого плану викладення
 

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки