Финансы студентам

курсова робота

Науково-методичні матеріали корисні для виконання і написання курсової роботи. Вимоги до оформлення курсових робіт. Приклади курсових робіт з дисципліни "Фінанси підприємств".

Вимоги до оформлення курсової роботи

Оформлення курсової роботи з фінансів підприємств у відповідності з вимогами до стандартів оформлення наукових робіт. Залежність підсумкової оцінки курсової роботи від її оформлення. Заголовки розділів і підрозділів. Друкарські помилки, описки і графічні неточності. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи

Курсова робота як теоретико-прикладне фінансове дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Послідовність розташування структурних елементів курсової роботи з фінансів підприємства. Типова структуру курсової роботи. Рекомендації щодо змісту окремих елементів курсової роботи. докладніше>>

Обов’язкові структурні елементи курсової роботи (продовження)

Розділи основної частини курсової роботи. Аналіз і узагальнення отриманих фінансових даних, розрахунки і висновки. Вибір і обґрунтування методів дослідження. Фінансова й фінансово-економічна характеристика об'єкта дослідження. Зміст і кількість підрозділів основного розділу курсової роботи. Фінансова звітність підприємства як вихідний пункт фінансового аналізу. Фінансова оцінка отриманих результатів. докладніше>>

Курсова робота з дисципліни “Фінанси підприємств”: методичний посібник

У методичному посібнику детально розглянуто вимоги щодо структури, змісту, плану виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни “Фінанси підприємств”. Мета посібника – сформувати у студентів навики самостійної науково-дослідної роботи за вибраним напрямком у відповідності до навчального плану підготовки студентів спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. докладніше>>

Темы курсовых работ по дисциплине «Финансы предприятия».

Организация финансов предприятия. Финансовая деятельность предприятия. Организация управления финансами на госпредприятии. Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий: финансы некоммерческих организаций. Производственный и финансовый цикл предприятия. докладніше>>

Курсовая работа по дисциплине «Финансы предприятия»

Курсовая работа является результатом изучения студентом дисциплин "Финансы" и "Финансы предприятий", а также практического применения полученных знаний в процессе прохождения финансово-экономической практики на предприятии. докладніше>>