Финансы студентам

Курсова робота з дисципліни “Фінанси підприємств”: методичний посібник

Загальні положення виконання курсової роботи

Курсова робота є результатом вивчення студентом дисциплін «Фінанси» і «Фінанси підприємств», а також практичного застосування отриманих знань в процесі проходження фінансово-економічної практики на підприємстві.

Курсова робота по дисципліні «Фінанси підприємства» виконується на базі теоретичних знань з фінансів підприємств, отриманих в процесі навчання і в процесі самостійних теоретичних фінансово-економічних досліджень по вибраній темі, а також на базі зібраного практичного матеріалу (фінансової та економічної звітності) під час практики на підприємстві і вивчення його економічного стану. Мета виконання курсової роботи по дисципліні «Фінанси підприємства»:

1. показати знання студента по фінансовій теорії на сучасному етапі фінансово-економічного розвитку, а також тенденції її зміни і розвитку з врахуванням міжнародного  фінансового досвіду;

2. показати вміння і здатність студента:

а) використовувати отримані знання з фінансів підприємства в практичній фінансовій роботі;

б) працювати з фактичними фінансовими даними і джерелами;

в) розробляти логіко-структурну схему курсової роботи з фінансів підприємства;

г) аналізувати і критично оцінювати різні аспекти фінансової діяльності господарюючих суб'єктів під час виконання курсової роботи;

д) фінансово грамотно обґрунтовувати власні виводи і фінансові пропозиції.


Організація та планування курсової роботи

1. Послідовність і терміни виконання курсової роботи

Перед початком виконання курсової роботи з фінансів підприємства слід розробити робочий план-графік виконання курсової роботи та узгодити його з керівником.

Курсова робота, як і будь-яке фінансове дослідження, виконується в наступній логічно взаємообумовленій послідовності:

 • вибір теми курсової роботи, її конкретизація та узгодження з науковим керівником;
 • підбір економічної та фінансової літератури, критичний її огляд;
 • знайомство з розвитком і сучасним фінансовим станом об'єкта досліджень;
 • збирання, відбір та вивчення фінансової інформації;
 • розробка фінансової методики дослідження теми курсової роботи;
 • складання робочого плану курсової роботи;
 • викладення матеріалів та результатів фінансового дослідження під час написання курсової роботи;
 • фінансово-економічні розрахунки, в тому числі з застосуванням комп’ютерної обробки фінансової звітності;
 • формулювання висновків і фінансових пропозицій;
 • представлення курсової роботи на кафедру для перевірки;
 • захист курсової роботи.

Студент має послідовно виконати всі етапи курсової роботи для висвітлення теми, починаючи з вивчення фінансово-економічного стану об’єкту дослідження і закінчуючи оформленням курсової роботи у встановлений термін.

Орієнтовний графік виконання курсової роботою наведено в табл.1.

Таблиця 1

Графік оформлення ї та виконання курсової робіт

Етапи роботи

Термін виконання курсової роботи

(в тижнях учбового семестру)

Вибір та затвердження теми 1-2
Виконання курсової роботи 3-10
Представлення курсової роботи керівнику для перевірки 13-14
Захист курсової роботи (проекту) 15-16

 

2. Огляд літератури і конкретизація теми курсової роботи

Початковим етапом виконання курсової роботи є знайомство з освітленням обраної теми в фінансово-економічних джерелах.

Під час обрання теми курсової роботи з фінансів підприємств та її можливої конкретизації студент повинен добре зрозуміти сутність фінансової проблеми, зважити рівень висвітлення її в фінансово-економічній літературі, можливості використання необхідних літературних джерел та інших фінансових матеріалів (фінансові звіти). Йому необхідно розуміти, які планові, нормативні, фактичні звітні, аналітичні матеріали щодо стану фінансів підприємства чи установи він зможе використати в процесі підготовки курсової роботи з фінансів підприємства, які спостереження та фінансово-економічні розрахунки йому потрібно буде виконати.

Здійснюючи підбір фінансово-економічної літератури для курсової роботи, бажано відразу робити її бібліографічний опис на окремих картках або аркушах, що дозволить далі легше поповнювати «банк» фінансових джерел і швидше орієнтуватися в них.

На цьому етапі також складається план курсової роботи (розробляється структура курсової роботи).

При підборі монографій з фінансів і іншої фінансово-економічної літератури студентам допоможуть статистичний і алфавітний каталоги, періодичні видання з економіки та фінансів.

Цифровий матеріал можна знайти в фінансово-економічних розділах статистичних видань.


3. Предмет і об’єкт дослідження курсової роботи

Об'єктом дослідження курсової роботи з фінансів підприємств може бути подія або окремі структурні одиниці будь-якої фінансової системи, фінансові події, наприклад, фінансово-економічні процеси у суспільстві, діяльність окремих фінансових суб’єктів, фінансові механізми в процесі їх розвитку.


Приклад. Об'єктом дослідження курсової роботи обрано фінансовий розвиток відкритого акціонерного товариства „Браво”.


Предметом дослідження може бути одна з фінансових функцій, характеристик об'єкту дослідження (наприклад, фінанси підприємства, фінансовий менеджмент об'єднання, фінансовий стан галузі виробництва).

4. Мета і задачі курсової роботи

Пошук матеріалів для виконання обраної теми курсової роботи з фінансів підприємств може тривати дуже довго, якщо студент не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження курсової роботи. Тому дуже важливо чітко сформулювати мету дослідження:

Приклад 1. Метою курсової роботи є розробка фінансової стратегії спрямованої на покращення фінансового стану підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Приклад 2. Мета курсової роботи полягає в розробці методів формування фінансової стратегії  підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища.

Для отримання запланованих результатів курсової роботи необхідно розробити систематизований план дій - задач дослідження курсової роботи. Задачі курсової роботи формулюються:

 • у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження курсової роботи;
 • як послідовне вирішення окремих проблем фінансово-економічного дослідження по відношенню до загальної проблеми всієї курсової роботи.

Формулювати і конкретизувати задачі курсової роботи з фінансів підприємств слід дуже ретельно, оскільки описання їх вирішення становить зміст підрозділів кожного з розділу курсової роботи.

ok

ok

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки