Финансы студентам

кредит

Кредит - засоби і матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами в користування юридичним або фізичним особам на певний термін і під відсоток. Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит інвестиційний податковий кредит і кредит під цінні папери, які засвідчують стосунки позики.

Как получить кредит под залог машины в Каштан 2000

Вам быстро нужны деньги, вы думали о финансировании нового автомобиля, но обеспокоены по поводу его стоимости. докладніше>>

Инновационный процесс и источники финансирования инноваций в России

Инновационный процесс набирает обороты и весь мир становиться на путь инновационного развития. Финансирование инноваций в России. Государственное регулирование инновационных процессов, зарубежный опыт. 33284103.87374474.1368692592.b6c6a8d13310341824882bbc493617e7 докладніше>>

Форми міжнародного кредиту, схема

Форми міжнародного кредиту, схема

Класифікація форм міжнародного кредиту за джерелами, строками, валютою позики, видами, призначенням, методами надання, ступенем ризику та забезпеченням. докладніше>>

Фінансова безпека підприємства, внутрішні і зовнішні загрози безпеки

Фінансова безпека підприємства, внутрішні і зовнішні загрози безпеки

Фінансова безпека підприємства – це обов’язкова умова його дієздатності. Основні загрози фінансової безпеки підприємства можна розділити на зовнішні і внутрішні загрози. докладніше>>

Державні фінанси

Сутність державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Методами акумулювання фінансових ресурсів держави. Державні доходи і видатки бюджетів. Державне фінансування інвестицій. Управління державними фінансами. Грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП. докладніше>>

Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Фінансові ресурси підприємства. Фінанси комерційних підприємств. Фінанси некомерційних підприємств. докладніше>>

Кредитование предприятий

Источники и формы привлечения заемных средств в финансовой деятельности предприятия. Формы и условия привлечения банковского и коммерческого кредита, другие источники привлечения заемных финансовых средств. докладніше>>