Финансы студентам

Фінанси - структура курсу

Дисципліна "Фінанси" вивчається впродовж одного семестру і включає 2 модулі. Вивчення кожного модуля завершується письмовим модульним контролем. Кожен варіант модульної контрольної роботи включає тести і завдання.

Мета вивчення дисципліни "Фінанси": формування базових знань по теорії фінансів, організації і функціонування їх на макрорівні як специфічної форми громадських стосунків, основам формування фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Предмет: фінансові стосунки з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентрализованных фондів в грошовій формі.

Фінанси: структура і зміст

Модуль 1

Модуль 2

 1. Суть фінансів, їх функції і роль.
 2. Фінансова система.
 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
 4. Фінанси господарських суб'єктів
 5. Державні фінанси
 6. Бюджет і бюджетна система
 7. Доходи та видатки державного бюджету
 1. Податки і податкова система
 2. Місцеві фінанси
 3. Державний кредит і державний борг.
 4. Страхування і страховий ринок
 5. Фінансовий ринок
 6. Валютний ринок
 7. Міжнародні фінанси

За відповідними посиланнями до тем представлено учбовий і наочний матеріал: схеми, таблиці, малюнки. Рекомендований учбовий матеріал надано також в Бібліотека

Для підготовки до модульної контрольної роботи №1  "Фінанси" на сайті розміщені:

Для підготовки до модульної контрольної роботи №2 «Фінанси» на сайті розміщені:

Вивчення дисципліни «Фінанси» передбачає написання реферату.

На сайті розміщені Теми рефератів з дисципліни«Фінанси» а також Методичні рекомендації щодо написання реферату з дисципліни «Фінанси»

 

Дивитися інші учбові і методичні матеріали з дисципліни "Фінанси"