Финансы студентам

Фінанси підприємств - структура курсу

Дисципліна "Фінанси підприємств" вивчається протягом одного семестру і включає 2 модулі. Вивчення кожного модуля завершується письмовим модульним контролем. Кожен варіант модульної контрольної роботи включає тести і завдання.

Мета вивчення дисципліни "Фінанси підприємств": формування системи базових знань по теорії і практиці фінансових стосунків господарюючих суб'єктів, формуванню їх фінансових ресурсів, організації фінансової діяльності фінансовому аналізу і фінансовому плануванню.

Предмет дисципліни "Фінанси підприємств": система фінансово-економічних стосунків в діяльності господарюючих суб'єктів.

Фінанси підприємств: структура та зміст

Модуль 1 Модуль 2
 1. Основи фінансів підприємств
 2. Організація грошових розрахунків підприємств
 3. Грошові надходження підприємств
 4. Формування і розподіл прибутку
 5. Оподаткування підприємств: податки та збори
 1. Оборотні кошти
 2. Кредитування підприємств
 3. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
 4. Оцінка фінансового стану підприємства
 5. Финансовое планирование на предприятиях.
 6. Финансовая санация предприятий.


За відповідними посиланнями до тем пропонуэться учбовий і наочний матеріал: схеми, таблиці, малюнки. Рекомендований учбовий матеріал представлено також в Бібліотеці - Фінанси підприємств: рекомендований учбовий матеріал (навчальний посібник).

 

Для підготовки до модульної контрольної роботи №1 по дисципліні "Фінанси підприємств" на сайті розміщені:

Для підготовки до модульної контрольної роботе №2 по дисциплині «Фінанси підприємств» на сайте наведено:

Вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" завершується фінансово-економічною практикою і виконанням реферату, і курсової роботи.

Дивитися всі учбові і методичні матеріали по Фінансах підприємств.