Финансы студентам

Економіка підприємства - зміст навчальної дисципліни

Зміст навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

 за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
(галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»)

Тема 1. Теорія підприємств і основи підприємництва

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Тема 3. Зовнішнє середовище ведення господарства підприємства

Тема 4. Структура і  управління підприємством

Тема 5. Ринок і продукція

Тема 6. Планування діяльності підприємства

Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність праці, оплата праці

Тема 8. Капітал

Тема 9. Інвестиційні ресурси підприємства

Тема 10. Інноваційна діяльність

Тема 11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Тема 12. Організація виробництва й забезпечення якості продукції

Тема 13. Витрати підприємства

Тема 14. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність

 Рекомендована література до дисципліни «Економіка підприємства»

Тема 1. Теорія підприємств і основи підприємництва

 1. Дзюба С.Г., Чубаренко А.С. Зарубежный опыт как совокупность вариантов активизации и развития предпринимательства в Украине // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва. Збірник тез наукових доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 листопада 2011 р. – Львів: ЛДФА, 2011. – Том 1. – С.241-245.
 2. Дзюба С.Г. Економіко-правовий аспект державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Збірник матеріалів ХIІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції молодих науковців: 5  квітня 2013 р. – К. : УДУФМТ, 2013. – С.379-383.
 3. Дзюба С.Г. Бізнес як сучасна соціально-економічна категорія / Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право / Збірник матеріалів ХVI Міжнародної  науково-практичної  конференції: 24  травня 2013 р. – К. : УДУФМТ, 2013. – С.245-249.
 4. Дзюба С.Г. Організаційно-економічні важелі впливу держави на учасників підприємницької діяльності в Україні / Інстуційно-організаційні аспекти фінансової політики в умовах розбудови суспільства соціальної справедливості / Збірник матеріалів VI Симпозіуму: 14 листопада 2013 р. – Харків: Харківський інститут фінансів УДУФМТ, 2013. – С.132-133.
 5. Дзюба С.Г. Сучасне оновлення законодавчої бази України з питань державного регулювання підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3(68). – С.102-110.

 Тема 2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

 1. Дзюба С.Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об’єднань підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. –  № 2. – С. 109-119.
 2. Дзюба С.Г. Правові основи систематики видів підприємств// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. –  № 3(74). – С.156-167.

Тема 3. Зовнішнє середовище ведення господарства підприємства

 1. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Загальна  характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 144-157.
 2. Дзюба С.Г., Ткач Ю. Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств // Вісник Донецького університету економіки та права: Збірник наукових праць. – 2012. –  № 2. – С. 62-70.

Тема 4. Структура і  управління підприємством

Дзюба С.Г., Чубаренко Г.С. Оптимальна організація економічних служб як засіб економічного менеджменту для подолання наслідків фінансової кризи // Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право). Збірник матеріалів ХІІ міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2009 року. –  К.: УДУФМТ, 2009. – С.158-160.
 

Тема 5. Ринок і продукція

Дзюба С.Г. Систематика видів продукції підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4(69). –  С.176-187.
 

Тема 8. Капітал

 1. Дзюба С.Г., Гоц Л.М. Структура вартості бренду як основа економічної оцінки ділової репутації підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка. –  2008. –  № 2 (38). –  С.15-20.
 2. Дзюба С.Г., Гоц Л.М. Захист ділової репутації підприємства // Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. – 2008. –  №2 (29). –  С.18-22.

Тема 10. Інноваційна діяльність

 1. Дзюба С., Чубаренко Г. Етапи формування механізму впливу економічних служб на інноваційну діяльність підприємств // Схід. – 2006. –  № 6 (78). – С. 31-35.
 2. Дзюба С.Г., Чубаренко Г.С. Вплив інноваційної діяльності на сталий розвиток прикордонних регіонів в умовах євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип.3(12). Ч.1: Економічні науки. –  Чернівці: Технодрук, 2008. – С. 37-43.
 3. Дзюба С.Г., Чубаренко А.С. Роль экономических служб в управлении инновационной деятельностью // Вісник Донецького університету економіки та права: Зб. наук. пр. (Серія: «Економіка та управління»). – Донецьк:  ДонУЕП, 2009. –  № 2. –  С.64-68.
 4. Дзюба С.Г., Чубаренко Г.С. Організація й правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні // Реалії та перспективи інноваційного розвитку України (економічні, фінансові та правові аспекти): Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 26 березня 2010 року. Частина ІІ. –  К.: УДУФМТ, 2010. – С.161-163.
 5. Дзюба С.Г., Чубаренко Г.С. О финансировании инновационных технологий при составлении местных бюджетов Украины. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 листопада 2010 року.- К.: УДУФМТ, 2010. – С.96-100.
 6. Дзюба С.Г., Чубаренко А.С. Финансово-правовое регулирование инновационной деятельности предприятия // Вісник Донецького університету економіки та права: Збірник наукових праць. – 2011. –  № 1. – С. 209-214.
 7. Дзюба С.Г., Чубаренко А.С. Зарубежный опыт менеджмента и финансирования инновационной деятельности // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. –  № 6 (59). –  С. 18-23.

 Тема 12. Організація виробництва й забезпечення якості продукції

Дзюба С.Г., Солоникова В.С. Показники якості продукції як предмет аналітичного огляду в законодавстві України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1(72). – С.205-214.
 

Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

 1. Дзюба С.Г., Мінькевич А.В. Трансформація підприємств як шлях подолання фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка. –2009. –  № 4 (45). –  С.106-109.
 2. Дзюба С.Г., Гайдай І.Ю. Реорганізація підприємств як спосіб поновлення ефективної діяльності // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11(113). – С.108-114.
 3. Дзюба С.Г., Соболєва Я.С. Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2(61). –  С.125-135.

Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність

Дзюба С.Г. Забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств // Економічна безпека України і виклики сьогодення. Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 року. Частина ІІ. – К.: УДУФМТ, 2010. –  С. 59-61.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
 • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
 • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки