Финансы студентам

дотація

Дотація (dotation від латів. dotatio - дар, пожертвування) - це трансферти грошових коштів, що надаються на безвідплатній і безповоротній основі без встановлення напрямів і (чи) умов їх використання. Дотації можуть надаватися нижчестоячим бюджетам а також юридичним і фізичним особам з метою покриття розриву між їх прибутками і витратами.

Командно-административная экономика

Командно-административная экономика или плановая экономическая система строится в обществе со строгой централизацией власти и постулирует стремление обеспечить полную занятость…  докладніше>>

Доходы и расходы региональных (местных) бюджетов

Основные принципы формирования бюджета. Источники доходов региональных (местных) бюджетов. Расходы региональных (местных) бюджетов и бюджетная политика государства, степень децентрализации управления социальной сферой. Бюджет текущих затрат и бюджет развития. докладніше>>

Державні фінанси

Сутність державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Методами акумулювання фінансових ресурсів держави. Державні доходи і видатки бюджетів. Державне фінансування інвестицій. Управління державними фінансами. Грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП. докладніше>>

Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Фінансові ресурси підприємства. Фінанси комерційних підприємств. Фінанси некомерційних підприємств. докладніше>>