Финансы студентам

Доповідь до дипломної роботи (виступ на захисті диплому) зразок

Представлена готова доповідь до дипломної роботи - зразок, якого слід дотримуватися при підготовці свого виступу перед державною екзаменаційною комісією. Починати доповідь на захисті диплому (зразок дивитеся) обов'язково слідує з вітання.

В ході презентації слід акцентувати увагу на актуальності дипломної роботи, меті і завданнях, методах, використаних для досягнення результату і, звичайно, досягнутих результатів і їх соціально-економічної значущості.

Шановний пане голово, шановні члени державної екзаменаційної комісії, панове!

До вашої уваги пропонується короткий виклад змісту дипломної роботи, яка виконана на тему “Стратегія просування продукції на міжнародні ринки” із спеціальності “Міжнародна економіка”.

Для сучасного етапу реформування економіки України характерні тенденції її інтеграції, що постійно збільшується, зі світовим співтовариством, активного виходу вітчизняних підприємств на внутрішні та зовнішні ринки, інтенсифікації розвитку нових форм міжнародного бізнесу. В цих умовах об'єктивно зростає інтерес до вивчення проблеми розробки стратегії просування продукції для виробників України. Практично всі українські підприємства не мають належного досвіду роботи в цій сфері діяльності і працюють або виходячи з досвіду зарубіжних фірм, або методом проб і помилок.

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що при виході на зовнішні ринки виробник спостерігає велику конкуренцію як з боку місцевих підприємств, так і інших зарубіжних фірм. Відповідно виробник має знати, яким чином можна досягти необхідного результату на ринку, як просуватиметься його продукція. Підприємствам, що планують вихід на нові ринки, необхідна не тільки детальна інформація про цей ринок, а ще і довгостроковий план дій. Для складання такого плану необхідно не тільки представляти ситуацію, що склалася на ринку, але й передбачати можливі зміни, які можуть виникнути в тій або іншій ситуації. В цих умовах об'єктивно збільшується інтерес до вивчення проблеми розробки стратегії просування продукції виробників України на зарубіжних ринках. Просування товарів, впровадження найсучасніших методів просування є невід'ємною частиною організації збуту продукції на підприємствах та забезпечення їх конкурентоспроможності.

Мета дипломної роботи – розробити таку стратегію просування продукції на зовнішні ринки, яка сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.

Головними задачами дослідження є:

а) вивчення й аналіз новітніх підходів до розробки стратегії просування продукції і застосування їх у практичній діяльності підприємства на зовнішніх ринках;

б) аналіз стану підприємства і виявлення перспектив його розвитку з урахуванням можливостей реалізації продукції на зовнішніх ринках;

в) порівняльний аналіз конкурентного середовища на зовнішніх ринках;

г) визначення професійного рівня організації просування продукції відділом маркетингового планування підприємства;

д) розробка власного варіанту стратегії просування продукції.

Об'єктом дослідження обрано процесу управління просуванням продукції відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Гарант», що є одним з наймолодших об'єднань заводів з виробництва безалкогольних напоїв в Україні.

Предмет дослідження – стратегія просування продукції ВАТ „Гарант” на зовнішні ринки

При виконанні дослідження використано наступні методи: спостережень та статистичної обробки фактичного матеріалу просування продукції ВАТ „Гарант” за 2002-2004 рр.; статистичних угруповань і балансовий для аналізу стану підприємства; порівняльного економічного аналізу та метод SWOT-аналізу для дослідження конкурентного середовища на зовнішніх ринках; статистично-математичні методи аналізу та прогнозування перспектив розвитку підприємства з урахуванням можливостей реалізації продукції на зовнішніх ринках імітаційного моделювання процесу управління просуванням продукції на зовнішні ринки.

Дипломна робота складається з трьох розділів.

Наукова ідея дипломної роботи полягає в розкритті економічного змісту формування стратегії просування продукції українських виробників на міжнародні ринки.

Результати роботи пропонуються до використання підприємствам, які планують активно просувати продукцію на зовнішні ринки.

Основні результати проведених досліджень та нових розробок, запропоновані у дипломній роботі, обговорювалися та доповідалися на VIII Міжнародній науково-практичної конференції студентів і молодих вчених “Україна у міжнародних інтеграційних процесах”, Харків, 2004р.

Впровадження запропонованої стратегії просування продукції відкриває можливість приросту обсягів виробництва на 20 відсотків за рахунок активізації збуту на зовнішніх ринках.

Організаційно-управлінська структура ВАТ «Гарант» знаходиться на етапі формування, після завершення якого ефективність кожного окремого промислового підрозділу і підприємства в цілому значно підвищиться. Цей факт слід вважати ключовим і здатним визначити положення ВАТ «Гарант» на перспективних зарубіжних ринках протягом найближчих декількох років.

Стратегія просування продукції визначається ринковими, фінансовою і товарною метою. В процесі розробки цієї стратегії керівники й фахівці підприємства повинні бачити перспективи свого бізнесу, оцінити економічну ситуацію, свої можливості, визначити ефективні напрямки розвитку організації, а також всі необхідні дії для досягнення поставленої мети, проаналізувати свої ідеї, перевірити їхню розумність і реалістичність. Господарське середовище, що постійно змінюється, інші чинники мають змусити вище керівництво підприємства скорегувати маркетинговий стратегічний план, тому повинні бути наявні і запасні варіанти. Їх повинні розробляти головні фахівці з залученням консультантів.

Під час виконання дослідження було розглянуто сутність стратегії просування продукції, як ця стратегія взаємодіє зі стратегією підприємства, чинники, що є вирішальними при розробці стратегії просування продукції при виході на зовнішні ринки, і новітні підходи вчених до поняття просування продукції, що існують сьогодні, а також проаналізовано перелік підфункцій стратегії просування продукції. Результати аналізу діяльності підприємства за період 2002-2004рр., а також зміни товарної структури виробництва ВАТ “Гарант” подано на демонстраційних аркушах 1 та 2.

На демонстраційному аркуші 3 пропонується розподіл промислових потужностей ВАТ “Гарант” по заводах.

На демонстраційному аркуші 4 показано регіони присутності ВАТ “Грант” за кордоном у 2002-2004 рр. та бажані напрямки просування продукції. Порівняльний аналіз свідчить про незначне поширення розповсюдження продукції підприємств “Гарант” на зарубіжних ринках за рахунок країн ближнього зарубіжжя, а також країн Балтії.

Методом SWOT-аналізу було досліджено конкурентне середовище п’ятьох найбільш потенційно привабливих зовнішніх ринків збуту з метою виявлення найбільш сприятливих умов просування продукції ЗАТ “Гарант”. Результати аналізу представлено на демонстраційному аркуші 5.

За результатами аналізу було сформовано найбільш оптимальну стратегію просування продукції ЗАТ “Гарант” на зовнішні ринки, а також запропоновано схему поточного управління стратегії просування на підприємстві.

На демонстраційному аркуші 6 представлено основні положення запропонованої стратегії просування, на демонстративному аркуші 7 подано схему управління цією стратегією.

Виконане дослідження свідчить, що для підвищення ефективності просування продукції ВАТ "Гарант" потрібно:

а) впровадити регіональну систему управління розповсюдженням продукції;

б) збільшити увагу й фінансування просування продукції підприємства у таких найбільш перспективних регіонах, як Кавказ, Молдова та Бєларусь, де наявні досить сприятливі умови та значні потенціали збуту для продукції ВАТ „Гарант”;

в) скоротити, а з часом зовсім відмовитись від позиціювання регіональних марок продукції та перейти до поширення позиціювання марок, привабливих для потенційних клієнтів у всіх регіонах;

г) методи просування продукції слід адаптовувати, відповідно до вимог потенційних сегментів споживачів у різних регіонах;

д) відкрити регіональні представництва відділів маркетингу в одній із країн Балтії та на Кавказі для активізації просування продукції в цих регіонах і більш швидкої реакції на попит споживачів.

Таким чином, на захист виноситься:

  • зміни діючої стратегії просування продукції на зовнішні ринки;
  • запропонована стратегія підприємства, що покращує можливість приросту обсягів виробництва на 20 відсотків за рахунок активізації збуту на зовнішніх ринках.

Доповідь закінчено, дякую за увагу.

Закінчуючи доповідь на захист дипломної роботи (зразок вище) обов'язково слід подякувати за увагу. Сподіваюся приклад доповіді став корисним. Удачі на захисті диплому!

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки