Финансы студентам

Дипломна робота: значення й мета

Наукова діяльність у системі національної вищої освіти здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", “Про наукову і науково-технічну діяльність”, згідно з наказами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Згідно зі ст.16 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, наукова діяльність є невід'ємною складовою частиною навчального процесу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Згідно зі ст.45 Закону України „Про освіту”, „наукова діяльність у системі вищої освіти включає виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”, а „науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців”. Для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня чи наукового (академічного) ступеня магістерськими програмами передбачено проведення оригінальних наукових досліджень, тобто виконання магістерських дипломних робіт.

Дипломна (кваліфікаційна) робота магістра - самостійне дослідження з метою одержання наукового результату (нового знання), виконане у формі спеціально підготовленого слухачем магістратури рукопису на завершальному етапі навчання. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого державна комісія визначає рівень науково-теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом, приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Написання дипломної роботи є результатом вивчення студентами загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, практики організації економічної роботи з конкретної спеціальності.

Дипломна робота як узагальнений виклад результатів і наукових положень, висунутих автором для публічного захисту, повинна мати внутрішню єдність і свідчити про особистий внесок автора в науку і (або) практику.

Магістерська дипломна робота - найважливіший етап в підготовці фахівця, завершальна ланка в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента. Майбутній фахівець з міжнародної економіки має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, наукової і професійної ерудиції, творчий пошук нових напрямків в науковому і практичному підході до розв’язання завдань міжнародних економічних відносин.

Дипломна робота виконується на базі отриманих у процесі навчання і придбаних під час студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу з обраної теми дослідження під час практики. Майбутній випускник зобов'язаний в межах дипломної роботи подати з обраної проблематики власну оцінку суми знань, розроблених світовою економічною наукою, зробити загальні й конкретні висновки, запропонувати свої рекомендації щодо зміни, покращення, реорганізації існуючої економічної та соціальної ситуації на конкретному підприємстві, в певній галузі, в практиці міжнародного бізнесу. Після отримання відгуку від наукового керівника про дипломну роботу, двох рецензій на закінчену дипломну роботу від двох спеціалістів відповідної кваліфікації і затвердження її завідуючим кафедрою, випускник має переконливо захистити на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менш половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії основні положення магістерської дипломної роботи.

Магістерська дипломна робота повинна показати:

а) знання дипломника з економічної теорії, світової економічної політики на сучасному етапі розвитку ринкових відносин, тенденції її зміни, розвитку в умовах різних економічних і політичних середовищ, зарубіжного досвіду в області управління конкурентоспроможністю бізнесу;

б) вміння використовувати придбані знання в практичній роботі;

в) уміння й здатність:

1) ставити проблеми й обґрунтовувати їх актуальність;

2) формулювати мету й завдання дослідження;

3) розробити логіко-структурну схему роботи;

4) працювати з літературними джерелами та фактичним матеріалом;

5) глибоко аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням світового досвіду;

6) обґрунтовувати власні узагальнення, висновки і пропозиції.

Основними задачами магістерської дипломної роботи є:

а) закріплення теоретичних і практичних навичок, отриманих слухачем магістратури за період навчання;

б) розвиток умінь і навичок проведення самостійної науково-дослідної роботи;

в) оволодіння методами й формами виконання науково-дослідної роботи;

г) набуття вміння науково обґрунтованого розв’язання поставленої задачі;

д) виявлення рівня підготовки дипломника щодо самостійного аналізу та викладання матеріалу, вміння захищати свої погляди й практично реалізовувати їх у господарської діяльності;

е) перевірка ступеня підготовки дипломника за профілем обраної спеціальності

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки