Финансы студентам

бюджет

Бюджет (від bougette - кошіль, сумка, мішок) - фінансовий план формування прибутків і майбутніх витрат певної особи (фізичного, юридичного або держави, місцевих органів влади).

Бюджет складається і затверджується на певний період часу. Державний бюджет, бюджети місцевих органів влади приймаються на рік.

Економіко-правовий аспект державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Підприємництво є багатопрофільним видом економічної діяльності, яка охоплює практично всі сфери господарювання і всі види відносин докладніше>>

Инвестиции в технологии – распространенные ошибки

Инвестиции в технологии – распространенные ошибки

Инвестиции в технологии, которые не соответствуют потребностям бизнеса, недостаточно обоснованы могут стать дорогостоящим ударом по бизнесу. докладніше>>

Бюджетная война в США грозит временным прекращением работы правительства

Бюджетная война в США грозит временным прекращением работы правительства

В США обострились финансовые разногласия между Белым домом и Конгрессом или точнее сказать между демократами и республиканцами, что может привести к временному прекращению работы правительства. докладніше>>

Бюджетний устрій зарубіжних країн, схема

Бюджетний устрій зарубіжних країн, схема

 

Схема бюджетного устрою в унітарних і федеративних державах

  докладніше>>

Командно-административная экономика

Командно-административная экономика или плановая экономическая система строится в обществе со строгой централизацией власти и постулирует стремление обеспечить полную занятость…  докладніше>>

Финансовая система, структура финансовой системы государства

Финансовая система – это организация денежных отношений между  субъектами процесса воспроизводства по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.  докладніше>>

Функции финансов как экономической категории

Сущность финансов как экономической категории раскрывается в их функциях. На уровне государства финансы выполняют две основные функции. Необходимость функции финансового контроля обусловлена… докладніше>>

Цінні папери

Цінні папери як товар фінансового ринку. Специфічні риси цінних паперів.  Класифікація цінних паперів за економічною природою, за призначенням, по емітентах, мірі захисту,  об'ємі наданих прав, формі отримання доходу, можливості обміну. Умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулювання  посередницької діяльності в організації звернення цінних паперів. докладніше>>

Доходы и расходы региональных (местных) бюджетов

Основные принципы формирования бюджета. Источники доходов региональных (местных) бюджетов. Расходы региональных (местных) бюджетов и бюджетная политика государства, степень децентрализации управления социальной сферой. Бюджет текущих затрат и бюджет развития. докладніше>>

Региональные (местные) финансы

Для выполнения своих функций органы местного самоуправления должны обладать определенными имущественными и финансово-бюджетными правами. Определение, функции региональных (местных) финансов как системы экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход… докладніше>>

Доходи та видатки державного бюджету

Класифікація доходів бюджету у відповідності з Бюджетним Кодексом. Податкові та неподаткові доходи бюджету. Податки і збори як основна частина бюджетного фонду держави. Використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави. докладніше>>

Державні фінанси

Сутність державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Методами акумулювання фінансових ресурсів держави. Державні доходи і видатки бюджетів. Державне фінансування інвестицій. Управління державними фінансами. Грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу ВВП. докладніше>>

Фінанси господарських суб'єктів

Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Фінансові ресурси підприємства. Фінанси комерційних підприємств. Фінанси некомерційних підприємств. докладніше>>