Финансы студентам

Критерії оцінкиї дипломної роботи

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту дипломної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відгуку наукового керівника й довідці або акті про впровадження на підприємстві результатів дослідження, доповіді й відповідях студента в процесі захисту.

Результати захисту магістерської дипломної роботи визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, які оголошуються в цей же день (одразу ж після оформлення протоколів засідання державної екзаменаційної комісії, підписаних головою та членами державної комісії, які брали участь у засіданні).

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту дипломної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відгуку наукового керівника й довідці або акті про впровадження на підприємстві результатів дослідження, доповіді й відповідях студента в процесі захисту.

Для максимальної об'єктивності в оцінці дипломної роботи приймаються в розрахунок наступні критерії:

а) вміння чітко висловлювати свої думки;

б) обґрунтованість мети, причини дослідження, логічність поставлених завдань і шляхи їх вирішення;

в) адекватність в визначенні проблем;

г) відповідність розробки, аналізу, рішення проблеми кваліфікаційному рівневі магістра;

д) змістовність і цілісність структури дипломної роботи;

е) інформативність заголовків і підрозділів щодо їхнього змісту, а також їх зв'язок з іншим текстом дипломної роботи;

ж) логічний зв'язок між проблемою і розподілом дипломної роботи на розділи і підрозділи;

з) оригінальність, новизна погляду на об’єкт і предмет дослідження;

и) вміння знаходити й опрацьовувати інформацію;

к) використання сучасних методів обробки й аналізу інформації;

л) надійність методів дослідження в дипломній роботі;

м) достатність глибини досліджень;

н) ґрунтовність отриманих теоретичних висновків;

о) чіткість висновків і рекомендацій в дипломній роботі;

п) практична цінність результатів дослідження й можливість їх впровадження;

р) економічний чи соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження дипломної роботи;

с) результати апробації дипломної роботи;

т) внесок слухача магістратури в дослідження цієї проблеми, самостійність в дипломній роботі;

у) наявність всіх необхідних структурних елементів в дипломній роботі та їх логічна послідовність;

ф) зовнішній вигляд дипломної роботи.

Дипломна робота повинна включати висновки з кожного розділу, які мають показати її наукову й практичну значущість.

Під час захисту також оцінюються ясність і ґрунтовність доповіді, відповідей на питання, пояснень, наявність комунікативних навичок, таких як уміння слухати, викладати свої думки, вести бесіду.

Студент повинен не лише написати добру дипломну роботу, а й вміло її захищати.

Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку захисту кожної дипломної роботи повідомляється після закінчення захисту всіх дипломних робіт, передбачених порядком денним даного відкритого засідання.

Процедуру чергового відкритого засідання державної екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт завершує головуючий.

Приклад.

Головуючий - Чи мають члени державної екзаменаційної комісії, хтось з присутніх питання, зауваження щодо ведення захисту магістерських дипломних робіт? Немає.

Тоді дозвольте від Вашого імені поздоровити всіх захистивши дипломну роботу із завершенням цього етапу і побажати їм подальших творчих успіхів.

На цьому порядок денний вичерпано. Засідання державної екзаменаційної комісії оголошується закритим.

Студент, який виконав дипломну роботу вчасно, але отримав під час захисту незадовільну оцінку, тобто не захистив дипломну роботу, відраховується з вищого навчального закладу. Йому видається академічна довідка з правом повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки