Финансы студентам

Презентація дипломної роботи (захист)

Наукову доповідь важливо не лише підготувати, але й представити (презентувати) належним чином.

Основні правила публічного виступу, яких слід дотримуватись під час презентації дипломної роботи:

а) текст доповіді може бути прочитаним, але краще подавати його у формі переказу;

б) доповідь повинна бути добре аргументованою, не перевантаженою цифровим матеріалом;

в) текст доповіді повинен бути складений таким чином, щоб був зрозумілим широкій аудиторії слухачів;

г) під час виступу слід дивитись на присутніх і спостерігати за їх реакцією;

д) говорити треба чітко, впевнено, емоційно, правильно робити наголоси у словах;

е) слід використовувати прості розповідні речення;

ж) докладати треба повагом, але й не дуже повільно, тобто в нормальному темпі;

з) необхідно звертати увагу слухачів на основні наукові результати проведеного дослідження;

и) обов’язково під час виступу для більшої наочності слід використовувати додаткові графічні матеріали, а також спеціально підготовлені слайди.

Слід дуже відповідально поставитися також до зовнішнього вигляду. Охайність, скромність і елегантність завжди сприяє прихильному ставленню до доповідача. Прийнята поза, обрана манера, жестикуляція й міміка – все це має відповідне значення.

Відповіді студента на питання. Після доповіді слід бути готовим відповісти на питання. Відповіді на запитання є невід’ємною частиною захисту дипломної роботи (презентації резутьтатів дослідження). Вони дозволяють членам державної екзаменаційної комісії оцінити глибину знань слухача магістратури.

Основні правила, яких слід дотримуватись під час відповіді на запитання:

а) уважно вислухати запитання до кінця і при можливості записати його на окремому папері;

б) необхідно повністю зосередитись на суті питання;

в) відповідь має бути тільки за суттю справи, максимально аргументованою та дуже стислою;

г) якщо задано відразу кілька питань, то відповідати на них можна в зручній для дипломника послідовності;

д) чітка, логічна й аргументована відповідь на попереднє питання може виключити наступне й взагалі зменшити кількість питань.

Членам державної екзаменаційної комісії рекомендується задавати слухачу магістратури в основному питання, пов'язані з його самостійними дослідженнями, розробками, висновками, пропозиціями, їх змістом, обґрунтуванням і впровадженням результатів дипломної роботи. Питання можуть задавати всі присутні на захисті.

Виступ наукового керівника. Після відповідей на задані всіма бажаючими питання головуючий надає науковому керівнику час для виступу по суті виконаної дипломної роботи. В своїй промові науковий керівник стисло дає загальну оцінку якості дипломної роботи (акцентує увагу на науковій новизні, ступеню апробації й впровадження результатів, наявності публікацій) і характеристику (рівень підготовки) студента як майбутнього фахівця і дослідника.

Виступ рецензента. Виступ рецензента не повинен зводитися тільки до викладу змісту дипломної роботи. В ньому варто розкрити ступінь самостійності дослідження, теоретичну й практичну значущість результатів, їхню обґрунтованість, недоліки дослідження. Обов'язково слід зробити кілька конструктивних зауважень.

При відсутності на захисті рецензента чи наукового керівника зміст рецензії чи відгуку  на дипломну роботу зачитується головою комісії.

Голова державної екзаменаційної комісії надає слово також усім присутнім і бажаючим виступити по дипломній роботі, що захищається. Кожного, хто задав питання, головуючий запитує, чи задоволений він відповіддю (поясненням) дипломника.

Прикінцеве слово дипломника. Після того, як всі бажаючі виступили, доповідачу надається прикінцеве слово (до 5 хвилин), в якому автор дипломної роботи висловлює свої висновки щодо результатів обговорення його дипломної роботи, обов'язково відповідає на всі критичні зауваження рецензентів і виступаючих, пояснює причини недоліків, допущених у  дипломній роботі роботі, якщо він визнає справедливість висловлених зауважень чи побажань. Дипломник має також право відхилити зауваження, які містяться у відгуку й рецензіях, на дипломну роботу але з переконливою аргументацією і дуже коректно. Висловлюється вдячність голові і всім членам державної екзаменаційної комісії, науковому керівнику, рецензентам й всім, хто з увагою поставився до його дипломної роботи, приймав активну участь і надавав організаційну і методичну допомогу на всіх етапах підготовки і виконання дипломної роботи.
 

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки