Финансы студентам

Оцінка дипломної роботи

Дипломна робота оцінюється науковим керівником і рецензентами з оцінкою «відмінно», якщо в ній:

а) викладено погляди провідних економістів, по даній проблемі, при цьому опрацьовано достатня кількість спеціальної літератури;

б) показано значення проблеми у світлі вирішення задач міжнародної економічної політики;

в) показано методику дослідження питання;

г) зібрані, узагальнені і критично проаналізовані роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, первинні матеріали, які отримані в результаті самостійної роботи під час проходження переддипломної практики на підприємствах різних форм власності, в організаціях, комерційних банках, в науково-дослідних установах;

д) виконано самостійні розрахунки, що мають принципове значення для розробки теми;

е) на основі аналізу фактичного матеріалу зроблені аргументовані теоретичні узагальнення і викладене власне відношення до точок зору, які існують в економічній літературі з даного питання;

ж) містяться конструктивні практичні рекомендації за підсумками дослідження;

з) вивчено позитивний досвід закордонних країн по досліджуваній темі і показані можливості його використання в умовах України;

и) складена досить повна бібліографія з теми.

Оцінка дипломної роботи знижується науковим керівником і рецензентами на 1-2 бали у випадках:

а) вимоги, що висуваються до роботи, оцінюваної на “відмінно”, не викладені повною мірою;

б) окремі питання плану роботи, затверджені науковим керівником, не викладені чи викладені поверхово, без належного теоретичного обґрунтування;

в) у висвітленні окремих, навіть не основних, положень роботи містяться теоретично неправильні визначення або неточності, що свідчать про пробіли в тих теоретичних завданнях, які слухач магістратури повинен мати відповідно до навчального плану і програми вивчення загальних і спеціальних курсів;

г) при викладі фактичного матеріалу, особливо цифрового в динаміці за кілька років, не встановлені закономірності досліджуваного економічного явища, не розкриті причини зміни економічних показників, пропоновані рекомендації не мають достатнього обґрунтування чи не випливають із проведеного аналізу.

Дипломна робота оцінюється науковим керівником і рецензентами “незадовільно” якщо:

а) робота містить грубі теоретичні помилки чи поверхову аргументацію по основних положеннях теми, неосмислений, механічний виклад цитат;

б) замість теоретичного висвітлення питань даної теми, у роботі дається переважно поверховий опис конкретних фактів, окремих цифрових даних, почерпнуте з застарілих літературних джерел;

в) робота носить описовий характер.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки