Финансы студентам

Додатки розташовують у порядку посилань на них у тексті дипломної роботи.

Кожний додаток в дипломній роботі слід починати з нової сторінки з вказівкою зверху посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення.

Додаток в дипломній роботі повинен мати заголовок, що записують симетрично щодо тексту з прописної букви окремим рядком.

Додатки в дипломній роботі позначають великими літерами української абетки (за винятком літер: Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), починаючи з А. Після слова «Додаток» ставиться буква, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків також буквами латинського алфавіту. Якщо в документі один додаток, він позначається «Додаток А». У випадку повного використання букв українського і латинського алфавітів допускається позначати додатки арабськими цифрами.

Додатки в дипломній роботі, як правило, надають на аркушах формату А4.

При необхідності допускається оформляти додатки в дипломній роботі також на аркушах формату АЗ, А4хЗ, А4х4, А2 і А1 дотримуючись вимог ДСТ 2.301- 68.

Якщо додаток в дипломній роботі розміщується на декількох аркушах, то його номер і назва пишуться тільки на першому листі, на інших вказують „Продовження дод.А” чи „Закінчення дод.А”.

Кожен додаток може містить декілька таблиць чи рисунків, що мають порядковий номер в межах додатку. Наприклад: „таблиця Б.2” – що означає друга таблиця дод.Б.

Текст кожного додатку в дипломній роботіза необхідності може бути поділений на розділи і підрозділи, які нумерують у межах кожного розділу. У цьому випадку перед номером розділу ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ дод.А.

Ілюстрації, таблиці, формули, що розміщені у розділах додатків, нумерують з урахуванням позначення додатку і номеру розділу, наприклад, рис. В.1.3 – третій рисунок першого розділу дод.В.

Усі додатки повинні бути перераховані в змісті дипломної роботи з вказівкою їхніх номерів i заголовків.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки