Финансы студентам

Структура дипломної роботи

Дипломна робота як оригінальне теоретико-прикладне дослідження повинна мати структуру: певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Приступаючи до виконання дипломної роботи, студент має чітко уявляти її структуру й основний зміст. Усі її частини повинні бути логічно пов’язані і переконливо аргументовані.

Рекомендується наступна структура дипломної роботи: послідовність розташування структурних елементів магістерської дипломної роботи:

а) титульний лист;

б) реферат;

в) зміст;

г) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю);

д) вступ;

е) розділи основної частини:

a) перший (теоретичний) розділ і висновки з нього;

b) другий (аналітичний) розділ і висновки з нього;

c) третій (практичний) розділ і висновки з нього;

ж) висновки (загальні);

з) перелік використаних джерел;

и) додатки (якщо є, наприклад, основні статистичні форми звітності, акт або довідка про впровадження результатів роботи);

к) дві зовнішні рецензії фахівців відповідної кваліфікації (до роботи не підшиваються).

Якщо цього потребує логіко-структурна схема дипломної  роботи, то можлива наявність більшої кількості розділів.

Типову структуру магістерської дипломної роботи наведено в табл.5.1.
 

Таблиця 5.1

Структура дипломної роботиСтруктурна частина роботи
Приблизний обсяг, стор.
Титульний аркуш 1
Завдання на виконання дипломної роботи 1
Реферат 1
Зміст 1-2
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю) 1-2
Вступ 4-5
Теоретична частина 30-35
Аналітична частина 30-35
Практична частина 30-35
Висновок 3-5
Перелік використаних джерел без обмежень  
Додатки без обмежень  
Загальний обсяг 100-120

Загальний обсяг магістерської дипломної роботи має складати 100-120 сторінок машинописного тексту. До зазначеного обсягу входить табличний та ілюстративний матеріал, кількість і склад якого в кожному конкретному випадку визначаються автором і науковим керівником дипломної роботи, а також список використаних джерел.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки