Финансы студентам

Мета і задачі наукового дослідження

Пошук матеріалів для написання обраної теми науково-дослідної роботи (якою б спеціальною і вузькою вона попервах не уявлялася) триватиме дуже довго, якщо дослідник не має перед собою чітко поставленої мети - запланованого результату дослідження. Виконуючи наукову роботу слід пам'ятати, що "метою будь-якої наукової праці ... є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або ж уточнення відомих раніш, але недостатньо досліджених” [135, c.6].

Сформулювати мету дослідження можна таким чином:

Приклад 1. Метою дипломної роботи є розробка такої корпоративної й фінансової стратегії, яка спрямована на покращення фінансового стану підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Приклад 2. Мета роботи полягає в розробці методів формування стратегії функціонування підприємства в умовах активного впливу зовнішнього середовища.

Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети можна шляхом її деталізації за допомогою систематизованого плану (програми) цілеспрямованих дій - задач дослідження. Задачі дослідження формулюються в двох варіантах: перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження; другий – як послідовне вирішення окремих проблем науково-практичного дослідження по відношенню до загальної проблеми всієї дипломної роботи. Формулювати і конкретизувати задачі слід дуже ретельно, оскільки описання їх вирішення становить зміст підрозділів кожного з розділу дипломної роботи.

Приклад формулювання задач дослідження, їх послідовності наведено нижче.

Приклад 1. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі:

а) встановлено основні причини й особливості виходу підприємств на міжнародний ринок;

б) визначено систему показників і чинники формування й оцінки привабливості ринку;

в) проаналізовано основні методи й етапи щодо оцінки потенційного міжнародного ринку;

г) встановлено взаємозв’язок між оцінкою економічного стану країни та прийняттям рішення про вихід на міжнародний ринок;

д) проаналізовано показники привабливості вітчизняного ринку для іноземних компаній;

е) досліджено основні мотиви, методи й перепони виходу іноземних компаній на ринок України;

ж) розроблено заходи щодо покращення функціонування іноземних компаній на території України;

з) розраховано економічну ефективність від впровадження запропонованих заходів.

Визначивши актуальну проблематику, що є одночасно й цікавою для слухача магістратури, необхідно чітко визначити мету дослідження та конкретні задачі, послідовне виконання яких має сприяти в досягненні поставленої мети. Тільки тоді, коли виконавець дипломної роботи ясно розумітиме кінцеву мету свого дослідження, матиме якесь попереднє рішення поставлених в роботі задач, він зможе визначити, чи достатньо зібраного теоретичного і фактичного матеріалу, або потрібно продовжити їх пошук, а також вибрати методи досягнення мети, а головне - здобути успіху в роботі.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
  • Дозволені теги HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Рядки і параграфи переносяться автоматично.

Більше інформації про опції форматування

CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не робот ).
Фото Капча
Введіть символи з картинки