Финансы студентам

Расчет планируемой прибыли от реализации продукции предприятия (задачи и решения)

Задача 1

Предприятие планирует реализовать 500 изделий. Себестоимость одного изделия 14 грн. Цена изделия 18 грн.

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет использоваться в данном случае?

Решение

1-й вариант решения

Прибыль от реализации одного изделия 18 - 14 = 4 грн.

Прибыль от реализации всех изделий 500 * 4 = 2 000 грн.

2-й вариант решения

Доход от реализации всех изделий 500 * 18 = 9 000 грн.

Себестоимость реализованных изделий 500 * 14 = 7 000 грн.

Прибыль от реализации всех изделий 9 000 – 7 000 = 2 000 грн.

Ответ: 2 000 грн., метод прямого расчета.

 

Задача 2

В отчетном периоде расходы на 1 грн. реализуемой продукции (себестоимость/объем реализации в оптовых ценах) – 0.78 грн. В следующем году планируется снижение расходов на 1 грн. продукции, которая будет реализована, на 0.03 грн. Планируемый объем реализации продукции – 2 500 тыс.грн.

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет использоваться в данном случае?

Решение

1-й вариант решения

Планируемые расходы на 1 грн. реализуемой продукции – 0.78 – 0.03 = 0.75

Себестоимость продукции 2 500 * 0.75 = 1875 тыс.грн.

Планируемая прибыль 2 500 – 1 875 = 625 тыс.грн.

2-й вариант решения

Планируемые расходы на 1 грн. реализуемой продукции – 0.78 – 0.03 = 0.75

Планируемая прибыль на 1 грн. 1.00 – 0.75 = 0.25

Планируемая прибыль 2 500 * 0.25 = 625 тыс.грн.

Ответ: 625 тыс.грн., укрупненный метод расчета.


Задача 3

В текущем году средняя рентабельность продукции на предприятии составляет 15%. Себестоимость продукции в будущем году планируется в размере 350 тыс.грн.

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет использоваться в данном случае?

Решение

Планируемая прибыль 350 * 0.15 = 52.5 тыс.грн.

Ответ: 52.5 тыс.грн., экономический (аналитический) метод расчет.

 

Задача 4

Фактическая себестоимость продукции в текущем году 3 500 тыс.грн. Доход от выпуска и продажи продукции составляет 4800 тыс.грн. В следующем году планируется доход в размере 5 500 тыс.грн.

Рассчитать планируемую прибыль от реализации. Какой метод расчета будет использоваться в данном случае?

Решение

Текущая рентабельность (4 800 – 3 500)/4 800 = 0.27, 27%

Планируемая прибыль 5 500 * 0.27 = 1 485 тыс.грн.

Ответ: 1 485 тыс.грн., экономический (аналитический) метод расчета.

Объем продаж в 2007

Объем продаж в 2007 г.составил 1820тыс.руб.,в том числе переменные затраты -1238тыс.руб,а а постоянные-197тыс.руб.В 2008году выручка увеличится на 10% Каквозрастёт прибыль по сравнению с 2007г.????Помогите решить задачу.

Если это все данные, то 1.

Если это все данные, то 1. Прибыль в 2007 = Объем продаж 2007 – все издержки 2. Объем продаж в 2008 = Объем продаж 2007 * 1.10 3. Прибыль в 2008 = Объем продаж в 2008 – постоянные издержки (не меняются) – (перемен. изд 2007 * 1.10) 4. Изменение прибыли = Прибыль в 2008 - Прибыль в 2007

Очень интересный и нужный

Очень интересный и нужный сайт, особенно для студентов.Даже для России. Есть очень много похожего в нашем и вашем учете и налогообложении.У мня дочка учиться на факультете "Финансы и кредит". Будем сюда заходить. Удачи и процветания.

Спасибо за добрые слова.

Спасибо за добрые слова. Заходите

Помогите пожалуйста решить

Помогите пожалуйста решить задачи! Скоро сессия!!! Ситуація № 1 У серпні поточного року АТ ''ДЛГЗ'' виготовило та реалізувало горілку в кількості 4,0 тис. пляшок (місткістю 0,7 л.). Собівартість 1 літра склала 2,0 грн., рентабельність 1 літра – 35%, міцність напою – 40°. Необхідно: ▪ визначити розмір виручки від реалізації горілки; ▪ суму акцизного збору, що підлягає сплаті до бюджету за серпень місяць поточного року; Довідка: ставка акцизного збору – 17 грн. за 1 літр 100% етилового спирту.

Ситуація № 2 Розрахувати

Ситуація № 2

Розрахувати фінансовий результат, якщо виручка від реалізації продукції – 140 тис. грн., витрати виробництва – 110 тис. грн., ПДВ – 20 тис. грн., сума акцизу – 10 тис. грн., проценти, отримані підприємством від вкладення коштів на депозит, – 4 тис. грн., додатковий дохід від реалізації раніше придбаних цінних паперів – 2 тис. грн., перевищення виручки від реалізації основних засобів над їх балансовою вартістю – 3 тис. грн., оренда плата за здане в оренду майно – 1 тис. грн., збитки минулих років, виявлені в поточному році – 5 тис. грн., кредиторська заборгованість, списана як безнадійна – 6 тис. грн., списання ТМЦ понад норми природних втрат – 2 тис. грн., збитки від стихійного лиха – 8 тис. грн., відшкодування страхової компанії – 5 тис. грн.

Ситуація № 2 Розрахувати

Ситуація № 2 Розрахувати фінансовий результат, якщо виручка від реалізації продукції – 140 тис. грн., витрати виробництва – 110 тис. грн., ПДВ – 20 тис. грн., сума акцизу – 10 тис. грн., проценти, отримані підприємством від вкладення коштів на депозит, – 4 тис. грн., додатковий дохід від реалізації раніше придбаних цінних паперів – 2 тис. грн., перевищення виручки від реалізації основних засобів над їх балансовою вартістю – 3 тис. грн., оренда плата за здане в оренду майно – 1 тис. грн., збитки минулих років, виявлені в поточному році – 5 тис. грн., кредиторська заборгованість, списана як безнадійна – 6 тис. грн., списання ТМЦ понад норми природних втрат – 2 тис. грн., збитки від стихійного лиха – 8 тис. грн., відшкодування страхової компанії – 5 тис. грн.

Ситуація № 1 У серпні

Ситуація № 1
У серпні поточного року АТ ''ДЛГЗ'' виготовило та реалізувало горілку в кількості 4,0 тис. пляшок (місткістю 0,7 л.). Собівартість 1 літра склала 2,0 грн., рентабельність 1 літра – 35%, міцність напою – 40°. Необхідно:
▪ визначити розмір виручки від реалізації горілки;
▪ суму акцизного збору, що підлягає сплаті до бюджету за серпень місяць поточного року;
Довідка: ставка акцизного збору – 17 грн. за 1 літр 100% етилового спирту.

Удачно оформленная и

Удачно оформленная и написанная новость залог большого трафика.У Вас получается, публикуйте больше!!!

Здравствуйте, помогите

Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу! Средняя потребность в сырье составляет 75 ед. в неделю, максимальная - 110 ед. Если время исполнения заказа равно 14 дням, при каком уровне запасов необходимо делать заказ?

Здравствуйте помогите

Здравствуйте помогите решить
Определить прибыль от реализации продукции по данным:
остатки не реализованной продукции на начало года,шт 300
план выпуска продукции за год,шт 7200
остатки нереализованной продукции на конец года,шт 200
цена за единицу продукции,руб 1600
затраты на производство ед.продукции,руб 600

Пожалуйста помогите решить

Пожалуйста помогите решить задачу. Заранее спасибо! Известно, что чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 8996 млн. руб., выручка от реализации продукции 55678 млн. руб., средняя сумма капитала 21345 млн. руб. . Планируется повысить цены на 10%, при этом ожидается снижение спроса на продукцию и объема продаж на 20%. Фактическая сумма постоянных расходов составила 15678 млн. руб., а переменных 31867 млн. руб. Определите, что произойдет с рентабельностью капитала.

помогите решить

помогите решить задачу!!!
Предприятие «Чайка» реализует продукцию по цене 120 грн./ед. За отчетный квартал реализовано 560 единиц продукции. Затраты на единицу продукции – 90 тыс. грн., в том числе переменные затраты – 65 грн. Необходимо определить операционную прибыль, полученную в отчетном квартале. Как измениться ее величина в плановом квартала, если объем продаж планирую увеличить на 20%, а цены повысить до 125 грн. за единицу?

Підприємство планує продати

Підприємство планує продати 200000 одиниць продукції. постійні витрати складають 400000грн., змінні-60% від ціни продажі. Підприємство планує отримати прибуток від реалізації цієї продукції в сумі 100000 грн.. Потрібно визначити плановану ціну продажу одиниці продукції. ПОМОГИТЕ ПЛЗ

За помощью по решению задач

За помощью по решению задач обращаться сюда - онлайн консультация круглосуточно по задачам, курсовым, дипломным, рефератам и контрольным работам.

Здравствуйте, помогите решить

Здравствуйте, помогите решить пожалуйста задачи, через 2 дня сессия, а у меня ничего не получается!
1. Определить прибыль(убыток) организации
2. Рассчитать критический объем реализации продукции.
3. Сделать выводы.
где, цена единицы продукции 200 руб, реализация продукции 1000 шт, прямы расходы на единицу продукции 120 руб, косвенные расходы 110000 руб, себестоимость реализованной продукции - ?, выручка от реализации продукции - ?, Прибыль (убыток) - ?

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки