Финансы студентам

Якісні методи прогнозування

Якісні методи застосовують для визначення майбутнього стану досліджуємого явища за допомогою людських знань та інтуїції. Найчастіше для вивчення економічних питань застосовуються наступні якісні методи:

а) метод Дельфі – результати анонімного опитування експертів обробляються протягом декількох турів і після ознайомлення усіх учасників експертизи з проміжними результатами дістають групову оцінку;

б) метод „мозкової атаки” – застосовується в формі обміну думками фахівців про тенденції розвитку явища, базується на гіпотезі, що серед великої кількості ідей мають бути принаймні декілька таких, які відповідають найбільш ймовірному розвитку подій;

в) метод сценарного розвитку – експерти спочатку індивідуально розроблюють сценарії, а потім їх узгоджують. Сценарії, як правило, включають змістові міркування і результати техніко-економічного чи статистичного аналізу з відповідними висновками.

Під час маркетингових досліджень ринків, попиту, споживачів, конкурентів, товарів, ціноутворення, просування широко використовуються наступні види аналізу: дескриптивний, статистичний висновок (висновковий аналіз), відмінностей, аналіз зв’язків і прогнозний аналіз.

В основі дескриптивного аналізу лежать статистичні міри „центральної тенденції” і міри варіації, які описують ступінь варіації або відмінностей: середня величина, мода, середнє квадратичне відхилення, розмах і амплітуда варіації.

Статистичним висновком (висновковим аналізом) називають аналіз, в основі якого лежить перевірка гіпотези з метою узагальнення отриманих результатів на всю сукупність.

Аналіз відмінностей використовується для порівняння результатів дослідження двох або більше об’єктів для визначення ступеня реальної відмінності.

Для визначення наявності систематичних зв’язків та їх тісноти застосовують аналіз зв’язків.

Прогнозний аналіз використовують для прогнозу розвитку подій у майбутньому.

Для цілісного відображення досліджуваних явищ рекомендується використовувати також структурні моделі (цілісні і часткові), стохастичні та імітаційні.

Структурні моделі дозволяють відобразити повний процес за рахунок охоплення найважливіших чинників і їх взаємних реляцій (наприклад, дерево рішень чи модель поведінки споживача ЕБК, остання дозволяє дослідити формалізовані залежності прийнятті рішення).

Стохастичні моделі будуються за допомогою розрахунку ймовірності в послідовних відрізках часу. Основним положенням таких моделей є залежність певного стану (реакції) в даному періоді від станів, досягнутих в попередніх періодах (стимулів).

Імітаційні моделі – це моделі, за допомогою яких явище може бути стимульоване в змінюваних умовах при фіксації деяких параметрів, чинників для визначення вихідного пункту.

При вирішенні питань стратегічного розвитку слід використовувати методи портфельного аналізу, коли підприємство розглядається як сукупність виробничих (бізнес) одиниць за аналогією з розміщенням капіталу в фінансовій сфері.

Аналіз даних не є самоціллю, він потрібен для отримання інформації яка може допомогти в вирішенні поставлених задач і таким чином в досягненні мети дослідження. Вибір відповідного методу дослідження залежить від наступних чинників:

а) типу даних;

б) плану досліджень;

в) припущення, на яких заснована перевірка даних.

Слід враховувати, що саме тип даних є головним для вибору оптимальних методів досліджень. Також у більшості випадків застосування тільки одного методу не можна вважати достатнім. Як правило, для всебічного дослідження поставлених проблем слід комбінувати методи економічного (стратегічного) моделювання й економіко–математичні методи.

Економіко-математичні моделі надають можливість вивчити й порівняти різні гіпотези, прослідкувати динаміку економічних процесів та виявити їх взаємозв’язок й закономірності.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки