Финансы студентам

Методологія виконання дипломної роботи

Дипломна робота як наукове дослідження розпочинається з розробки й обґрунтування гіпотези. В процесі розвитку гіпотези йде накопичення матеріалу, за допомогою якого вона підтверджується чи спростовується. Таким чином, дослідження можна представити як шлях пошуку фактичного матеріалу й його зв’язку з теоретичними положеннями.

Слід пам’ятати, що суть дипломної роботи полягає саме в критичному розгляді, осмисленні й аналізу, вирішенні обраної проблеми. На всіх етапах дослідження дипломник повинен самостійно розібратися в зібраному теоретичному і фактичному статистичному матеріалі. Слід не тільки констатувати зібрані факти, але й надати до них аргументоване пояснення.

Приступаючи до дослідження слід чітко оцінювати реалістичність поставлених задач, та їх відповідність ресурсному (інформаційному) забезпеченню.

Починаючи дослідження одночасно зі складанням попередньої бібліографії необхідно визначити і систематизувати статистичні звіти, матеріали економічних досліджень, провести підбір даних на підприємстві. Слід визначити методи і порядок підбору іншої додаткової інформації, необхідної для підготовки дипломної роботи.

Зібрані матеріали групуються відповідно до плану магістерської дипломної роботи по розділам і підрозділам. Необхідні суттєві матеріали використовуються, а відсутні збираються по ходу написання дипломної роботи.

Пошук літератури з обраної теми визначається колом питань, що входять у рішення її проблематики.

Наступним етапом дипломної роботи є критичне вивчення літератури й аналіз планово-звітної документації. На цьому етапі відбирається матеріал для включення в магістерську дипломну роботу, уточнюється план її викладу (структура викладу, оформлення ілюстраційного матеріалу).

Знайомлячись з літературними джерелами, готуючи конспект для теоретичної частини магістерської дипломної роботи, слід звертати увагу на основні концепції вітчизняних і зарубіжних економістів, їхні принципові точки зору, виділяючи при цьому своїх однодумців і опонентів. Адже в тексті потрібно показати різні погляди вчених на розв'язувану проблему, навіть діаметрально протилежні підходи до її вирішення, зробити власні висновки і обрати певну позицію.

Використовуючи по тексту дослівні висловлення авторів (цитати), слід ставити їх у лапки і давати посилання на джерело. Тому, складаючи конспект, потрібно особливу увагу приділити цитатам й номерам сторінок, на яких ці цитати розташовані. Теж саме стосується і використання цифрового матеріалу, формул, таблиць, графіків.

В роботі не повторюють деталі критичних поглядів й аналізу, що містяться в інших вже виданих джерелах, а тільки подають посилання на них.

Дипломна робота - це самостійне авторське дослідження студента і воно не повинно містити плагіату. Усі вислови, думки, твердження інших авторів (поважаючи право на їх інтелектуальну власність) необхідно супроводжувати відповідними посиланнями на першоджерело.

Будь-яке твердження чи заява в дипломній роботі має підкріплюватися посиланням на джерело (надруковану наукову літературу чи первинний оригінал).

Здійснюючи критичний аналіз існуючих теоретичних положень слід показати власне розуміння проблеми. Занадто часте цитування може завадити цьому. Навпаки перефразування показує, що розуміння має місце. Цитування доречне, якщо це потрібно розповідаючи про автора чи коли авторське висловлення дійсно "найкраще". В протилежному випадку краще використовувати перефразування. Але для цього недостатньо змінити декілька слів у вислові, слід прочитати й зрозуміти всю статтю чи авторську роботу.

Під час виконання дослідження слід намагатися залишатися об’єктивним.

Проводячи власне дослідження студент має ґрунтувати його на глибокому попередньому вивченні існуючих поглядів на предмет дослідження, тому що тільки це може дозволити йому достатньо аргументувати власні результати.

Викладання матеріалу має бути підпорядковане одній провідній ідеї, чітко визначеній автором дипломної роботи.

В аналітичній та практичній частинах дипломної роботи мають бути використані методи системного аналізу, економіко-математичного розрахунку, моделювання й прогнозування.

Під час проведення дослідження слід чітко розмежовувати причинно-послідовні відносини від простих статистичних кореляцій, виявляти приховані зв’язки, відкидати помилкові. Дослідження в економіці має відповідати вимогам системності, тобто:

а) предмет дослідження має вивчатися в цілому та у взаємозв’язку з його складовими;

б) слід використовувати комплексний (інтегрований) підхід до вивчення поставленої проблеми;

в) визначати суттєві елементи та абстрагуватися від не суттєвих;

г) враховувати фактори зовнішнього середовища;

д) виважено підходити до використання методів економіко-математичного моделювання та статистичного аналізу;

е) виділяти системні проблеми;

ж) зіставляти отримані результати з попередніми.

Під час формування висновків за результатами аналізу слід бути дуже уважним. Навіть якщо причина якого-небудь явища здається очевидною, не можна робити висновок без відповідного обґрунтування в дипломній роботі.

На основі висновків в дипломній роботі розробляються заходи (пропозиції) і з'ясовується можливість їхнього впровадження; розраховується соціально-економічна ефективність, формується відповідний розділ і заключна частина магістерської дипломної роботи.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

Проверка человек или робот
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или автоматической спам-рассылкой.
Image CAPTCHA
Введите символы с картинки