Финансы студентам

валовий дохід

Валовий дохід (gross income) – це загальна сума доходу підприємства від усіх видів діяльності в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. Валовий дохід - це грошове вираження знов створеної вартості.

Грошові надходження підприємств

Грошові надходження підприємств

Фінансові ресурси підприємства і їх зміна. Класифікація цін. Склад валового доходу підприємства. Порядок визначення скорегоаного валового доходу. Напрями розподілу і використання валового доходу. докладніше>>

Нормы амортизации основных фондов предприятия

Механизм и сумма амортизации основных фондов предприятия, нормы амортизации по группам основных фондов предприятия до и после 1 января 2004 г., налоговый учет. докладніше>>