Финансы студентам

финанси модуль 2

Учбові і методичні матеріали для вивчення і виконання модульної контрольної роботи з тем дисципліни "Фінанси", включеним до модуля 2:
  • Податки і податкова система.
  • Місцеві фінанси.
  • Державні цільові фонди.
  • Державний кредит і державний борг.
  • Страхування і страховий ринок.
  • Фінансовий ринок.
  • Міжнародні фінанси.

Цінні папери

Цінні папери як товар фінансового ринку. Специфічні риси цінних паперів.  Класифікація цінних паперів за економічною природою, за призначенням, по емітентах, мірі захисту,  об'ємі наданих прав, формі отримання доходу, можливості обміну. Умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулювання  посередницької діяльності в організації звернення цінних паперів. докладніше>>

Податки і податкова система

Загальнодержавні податки і обов'язкові платежі. Прямі і непрямі податки. Платежі, збори за спеціальне використання ресурсів. Рентна плата за нафту і газ. Внески до цільових фондів на обов'язкове соціальне страхування. Місцеві податки і збори. докладніше>>

Вопросы для подготовки к контрольной работе по дисциплине "Финансы" - модуль 2

Вопросы для подготовки к модульной контрольной работе № 2 по дисциплине "Финансы". Основные термины в современной финансовой науке и налоговом законодательстве, означающие платежи государству, их определения, сущность. Элементы системы налогообложения, их определения. Внебюджетные фонды органов местного самоуправления: формирование, назначение. докладніше>>

Доходы и расходы региональных (местных) бюджетов

Основные принципы формирования бюджета. Источники доходов региональных (местных) бюджетов. Расходы региональных (местных) бюджетов и бюджетная политика государства, степень децентрализации управления социальной сферой. Бюджет текущих затрат и бюджет развития. докладніше>>

Региональные (местные) финансы

Для выполнения своих функций органы местного самоуправления должны обладать определенными имущественными и финансово-бюджетными правами. Определение, функции региональных (местных) финансов как системы экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход… докладніше>>

Оценка модульной контрольной работы №2 по дисциплине "Финансы"

Критерии оценки модульной контрольной работы №2 по дисциплине «Финансы», структура и шкала итоговой оценки результатов письменной контрольной работы докладніше>>