Финансы студентам

економіка

Учбові матеріали з економіки

Уровень продовольственной безопасности стран 2016, рейтинг

Ежегодный рейтинг для стран по уровню продовольственной безопасности по итогам 2015 года, опубликовало аналитическое подразделение британского журнала Economist докладніше>>

Глобальная конкурентоспособность стран в 2015-2016

Глобальная конкурентоспособность стран в 2015-2016

Отчет о глобальной конкурентоспособности в 2015-2016 гг. 140 стран был подготовлен и опубликован в рамках подготовки к 46-му Всемирному экономическому форуму. докладніше>>

Новое падение цены на нефть

Новое падение цены на нефть

Новый рекорд падения цены на нефть марки Brent произошел на Лондонской бирже 15 января 2016 г. Во время электронных торгов цена за баррель упала ниже 29 долл. США. докладніше>>

Интеграция экономики и решение экологических проблем

Процессы региональной интеграции и глобализации создают условия для экономического роста, так и для эффективного решения экологических проблем, взаимодействия стран докладніше>>

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Фактори зовнішнього середовища, які негативно впливають на виробничу діяльність

Складовими зовнішнього середовища підприємства є три групи елементів, а саме: фінансово-економічні, соціально-правові, організаційні та матеріально-технічні елементи докладніше>>

Результати дослідження впливу зовнішнього середовища

Основні результати дослідження. Аналіз показав, що на виробничу діяльність підприємств впливає ціла низка факторів зовнішнього середовища докладніше>>

Вплив складових елементів зовнішнього середовища на виробничу діяльність підприємств

У статті проаналізовано вплив мікро- і макросередовища на виробничу діяльність підприємств; визначено нормативно-законодавчу базу з приводу захисту виробничої діяльності докладніше>>

Організаційно-економічні важелі впливу держави на учасників підприємницької Діяльності в Україні

У період активного пошуку українським урядом нових економічних моделей і стратегій, що сприятимуть розвитку національної економіки, аналітичний розгляд сукупності докладніше>>

Економіко-правовий аспект державного регулювання підприємницької діяльності в Україні

Підприємництво є багатопрофільним видом економічної діяльності, яка охоплює практично всі сфери господарювання і всі види відносин докладніше>>

Зовнішнє середовище функціонування підприємств: висновки

Розглянувши загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, її структурні елементи можна зробити наступні висновки докладніше>>

Фактори макросередовища підприємства

Фактори макросередовища підприємства – це неконтрольовані підприємством фактори, які формуються під дією економічних, соціально-культурних, природно-географічних, докладніше>>

Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств

Надано загальну характеристику зовнішнього середовища функціонування підприємств, розглянуто її елементи. Охарактеризовано суб'єктів ринкових відносин докладніше>>

Економіка підприємства - зміст навчальної дисципліни

Економіка підприємства – теми дисципліни та рекомендована література до кожної теми докладніше>>

Доповідь до дипломної роботи (виступ на захисті диплому) зразок

Представлена готова доповідь до дипломної роботи - зразок, якого слід дотримуватися при підготовці свого виступу перед державною екзаменаційною комісією. докладніше>>

Паника - причина глобального кризиса 2008-2009 гг.

Паника - причина глобального кризиса 2008-2009 гг.

Основной причиной глобальности кризиса в 2008 году стала паника на финансовых рынках, утверждают ученные. Аналитики исследовали характерные черты кризиса 2008 года и сравнили его с особенностями Великой депрессии. докладніше>>

Инновационный процесс и источники финансирования инноваций в России

Инновационный процесс набирает обороты и весь мир становиться на путь инновационного развития. Финансирование инноваций в России. Государственное регулирование инновационных процессов, зарубежный опыт. 33284103.87374474.1368692592.b6c6a8d13310341824882bbc493617e7 докладніше>>

Класифікація податків у міжнародних економічних відносинах, схема

Класифікація податків у міжнародних економічних відносинах, схема

Схема класифікації податків у міжнародних економічних відносинах за, об’єктом оподаткування, механізмом обчислення, способом справляння, в залежності від органу, який стягує податок призначенням, за  суб’єктом уплати податку. докладніше>>

Літературні джерела для виконання дипломної роботи

Початковим етапом роботи над магістерською дипломною роботою є знайомство з освітленням обраної теми в наукових літературних джерелах. Під час обрання теми роботи та її можливої конкретизації... докладніше>>